UBCKNN: FLC Faros tăng vốn khống trước khi niêm yết là hành vi bị cấm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định hành vi tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng của FLC Faros trước khi niêm yết là hành vi bị cấm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi thông tin về các nội dung liên quan đến việc CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) nâng vốn khống.
Ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch HĐQT FLC để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì cùng các bị can khác đã có hành vi nâng khống vốn của FLC Faros.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết theo quy định pháp luật, hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng trước khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.
UBCKNN: FLC Faros tang von khong truoc khi niem yet la hanh vi bi cam
 
Xem lại lịch sử việc tăng vốn điều lệ của một số công ty thuộc "nhóm FLC", trong đó có ROS, Ủy ban Chứng khoán cho biết các doanh nghiệp này đều thực hiện trước khi lên sàn. Cụ thể, ROS đã tăng vốn điều lệ gấp 2.867 lần từ 1,5 tỷ đồng vào tháng 3/2014, lên 4.300 tỷ đồng vào tháng 3/2016.
"Các doanh nghiệp này đều thực hiện tăng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời không thuộc sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và không chịu quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính", Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định hành vi tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng của FLC Faros trước khi niêm yết là hành vi bị cấm, được quy định tại khoản 5 điều 16 Luật Doanh nghiệp: "Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị".
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết trong thời gian qua, cơ quan này đã xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán thông qua nhiều cấp.
Trong đó, Sở giao dịch chứng khoán là đơn vị giám sát tuyến đầu, có trách nhiệm giám sát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch cổ phiếu, hoạt động của tổ chức niêm yết. Ủy ban Chứng khoán là đơn vị giám sát tuyến trên, dựa trên cơ sở báo cáo giám sát của Sở giao dịch, tiến hành kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường xử lý theo quy định.
Trong quá trình giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo các Sở giao dịch giám sát chặt đối với các cổ phiếu trên thị trường, việc tuân thủ nghĩa vụ của các tổ chức niêm yết. Đồng thời, tổ chức kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường, chuyển cơ quan công an các vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Trong giai đoạn năm 2015 đến tháng 8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động chuyển 35 vụ việc sang cơ quan công an để phối hợp xác minh, điều tra xử lý theo quy định. Trong đó, có các cổ phiếu thuộc nhóm FLC, Louis Holdings… Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 6 vụ việc.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN