Tỷ suất lãi gộp tới 91%, doanh nghiệp nào hoạt động hiệu quả như HNX?

6 tháng 2021, tỷ suất lãi gộp biên của HNX lên tới 91% giúp lợi nhuận sau thuế đạt con số 314 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ với doanh thu thuần đạt mức 549 tỷ đồng, tăng khá 63% so cùng kỳ 2020.
Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu chính là dịch vụ giao dịch chứng khoán với 506 tỷ đồng, còn lại là phí đấu thầu đấu giá, dịch vụ niêm yết...
Ty suat lai gop toi 91%, doanh nghiep nao hoat dong hieu qua nhu HNX?
 
Trong khi đó giá vốn chỉ nhích lên gần 49 tỷ đồng nên lợi nhuận đạt tới gần 501 tỷ đồng, tăng vọt gần 73% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt tới 91% cao hơn mức 86% của cùng kỳ.
Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của HNX đạt gần 314 tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần cùng kỳ 2020.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của HNX tăng thêm 56 tỷ đồng lên 1.412 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 1.109 tỷ đồng. 
Trong năm 2021, HNX đặt kế hoạch tổng doanh thu 823,99 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2020, trong khi lợi nhuận chỉ tương đương năm 2020 với 499,85 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN