Chứng khoán TVB giải trình nghi vấn thao túng cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) vừa có báo cáo gửi HoSE, giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh trong BCTC kiểm toán năm 2023 theo công văn số 635/SGDHCM-NY ngày 10/4/2024.
 
Chung khoan TVB giai trinh nghi van thao tung co phieu
 
Theo đó, TVB làm rõ về ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, thông tin liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán.
TVB cho biết, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ với tổng tối đa 5.000.000 cổ phiếu, phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
Đến ngày 14/07/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ban hành Nghị quyết triển khai phương án mua lại 2.300.000 cổ phiếu, đồng thời Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời điểm lập BCTC năm 2023, Công ty vẫn đang tiến hành làm việc với UBCKNN về nội dung trên.
Theo Bản án số 197/2023/HS-ST ngày 12/05/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, các cá nhân vi phạm chịu trách nhiệm hình sự và dân sự liên quan. Song, Công ty không phát sinh các nghĩa vụ tài chính/pháp lý nào từ sự kiện nêu trên.
Thứ hai, về vấn đề kiểm toán viên Công ty An Việt ý kiến về việc không thu thập được các bằng chứng kiểm toán hữu hiệu để đánh giá mục đích, đối tượng tham gia hợp tác và hiệu quả của các Hợp đồng môi giới mua bán chứng khoán, cũng như mức độ tổn thất tài chính có thể xảy ra.
TVB giải thích, các hợp đồng môi giới chứng khoán đều được ký kết trong năm 2022 giữa đại diện theo pháp luật của các Công ty thời điểm đó. Năm 2023, HĐQT và Ban lãnh đạo của TVB đã thống nhất phương án trích lập dự phòng 70% giá trị của các khoản phải thu đó và vẫn liên hệ với đối tác, các bên có liên quan để nắm được tiến độ triển khai hợp đồng, nhằm thu hồi tiền cọc.
Tính tới ngày lập BCTC kiểm toán năm 2023, Công ty đã nhận được 14 tỷ đồng từ các đối tác. Số dư phải thu còn lại là 126.492 tỷ đồng chưa được trích lập dự phòng đã được bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của các đối tác bằng tài sản là cổ phiếu đang niêm yết trên thuộc sở hữu của Ông Phạm Thanh Tùng và Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt (Các bên liên quan của Công ty).
Cuối cùng, về việc không công bố thông tin bản án số 197/2023/IIS-ST ngày 12/05/2023. TVB đã căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC yêu cầu về việc Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận án.
Tuy nhiên, đối với các quyết định tại bản án trên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty không phát sinh các nghĩa vụ tài chính hay pháp lý có liên quan từ sự kiện pháp lý đó. Đồng thời, TVB cũng không nhận được bản án, quyết định nào từ phía Tòa án. Vì vậy, Công ty không có đủ căn cứ để tiến hành công bố thông tin bản án.
Trên đây là các ý kiến giải trình của CTCP Chứng khoán Trí Việt về việc ý kiến kiểm toán nhấn mạnh trong BCTC năm 2023 đã kiểm toán.
Về tình hình kinh doanh, TVB đã ghi nhận doanh thu hoạt động gần 125 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã có bước tiến từ lỗ ròng 318 tỷ đồng năm trước sang có lãi hơn 63 tỷ đồng.
Năm 2024, TVB dự kiến sẽ tập trung vào việc tăng cường hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Bằng cách thúc đẩy sự đổi mới và tối ưu hóa quy trình làm việc, TVB kỳ vọng sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông và khách hàng, đồng thời củng cố vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN