TPBank báo lỗ kinh doanh ngoại hối, lãi ròng quý 3 vẫn tăng khá

Quý 3/2020, trong khi nguồn thu chính ghi nhận tăng khá 18% thì TPBank lại ngậm ngùi báo lỗ kinh doanh ngoại hối gần 51 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với thu nhập lãi thuần tăng 18% so với cùng kỳ năm trước khi đạt hơn 1,708 tỷ đồng; lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng mạnh 81% lên mức hơn 493 tỷ đồng.
Ngược lại, một số hoạt động ngoài lãi lại giảm so cùng kỳ. Đơn cử như lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 64% về còn hơn 82 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ gần 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 10 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ gần 18 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng.
TPBank bao lo kinh doanh ngoai hoi, lai rong quy 3 van tang kha
 
Bù lại, TPBank giảm được 7% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khi chiếm 416 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của nhà băng này tăng 26% lên mức gần 792 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của TPBank tăng 26% so cùng kỳ, ghi nhận lần lượt là 3,023 tỷ đồng và gần 2,420 tỷ đồng.
Như vậy, so với kế hoạch 4,068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2020, TPBank đã thực hiện được 74% kế hoạch sau 9 tháng.
TPBank bao lo kinh doanh ngoai hoi, lai rong quy 3 van tang kha-Hinh-2
 
Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của TPBank tăng 18% so với đầu năm, lên mức 193,461 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 16% về 7.584 tỷ đồng; còn các khoản lãi, phí phải thu tăng 39% lên 1.821 tỷ đồng.
Đặc biệt, cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 110,340 tỷ đồng.
Tiền gửi của khách hàng tăng 18% so với đầu năm, lên mức 108,694 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 40%, ghi nhận 20,277 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tính đến ngày 30/9/2020, tổng nợ xấu của TPBank tăng đến 60% so với đầu năm khi chiếm 1.971 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 76%, nợ nghi ngờ tăng 82%, trong khi nợ có khả năng mất vốn tăng 27%. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ mức 1.29% đầu năm lên 1.79%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN