Tín Nghĩa chi 100 tỷ đồng trả cổ tức sau khi vừa báo lỗ quý 2/2021

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) dự kiến thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.
 
Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà doanh nghiệp dự chi là 100 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 16/8. Tín Nghĩa sẽ thực hiện việc thanh toán vào ngày 30/8.
Trước khi thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2020, Tín Nghĩa đã công bố báo cáo tài chính quý 2 với khoản lỗ ròng 4,5 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 đạt hơn 1.874 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn ở mức 5%, lợi nhuận gộp của Tín Nghĩa tăng 19% so với cùng kỳ, đạt hơn 184 tỷ đồng.
Trái với hoạt động kinh doanh chính, hoạt động tài chính của doanh nghiệp này khởi sắc khi doanh thu ghi nhận tăng 124%, lợi nhuận thu về gần 48 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2020.
Tin Nghia chi 100 ty dong tra co tuc sau khi vua bao lo quy 2/2021
 
Tín Nghĩa báo lãi trước thuế quý 2 đạt 100 tỷ đồng, tăng 175%, Đáng chú ý, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của doanh nghiệp tăng đột biến lên hơn 72 tỷ đồng, gấp 84 lần cùng kỳ nên Tín Nghĩa phải báo lỗ sau thuế 16,8 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ lãi 18,9 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 3.639 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 42 tỷ đồng.
So với kế hoạch lợi nhuận đề ra, Tín Nghĩa mới chỉ hoàn thành ở mức 6% sau 2 quý đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN