Tín dụng tăng trưởng âm 3,7%, BacABank vẫn lãi 184 tỷ trong quý 1

BacABank ghi nhận cho vay khách hàng tăng trưởng âm 3,7% xuống còn 76.480 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2021. 
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, BAB) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với thu nhập lãi thuần 453 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% so cùng kỳ 2020.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng gấp đôi lên gần 16 tỷ đồng. Lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư khá khẩm với 31 tỷ, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Hay lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 4 tỷ, gấp 11 lần cùng kỳ.
Chỉ riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 9 tỷ đồng.
Kỳ này, BacABank không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 184 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ.
Việc không trích lập chi phí dự phòng của BacABank cũng là điều dễ hiểu khi cho vay khách hàng tăng trưởng âm 3,7% xuống còn 76.480 tỷ đồng. 
Tiền gửi khách hàng lại tăng 3,7% lên 89.643 tỷ đồng.  
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của BacABank đã giảm 3.000 tỷ xuống mức 10.175 tỷ đồng tại thời điểm cuối kỳ.
Các khoản lãi, phí phải thu vẫn duy trì ở mức cao 2.858 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của BacABank giảm 3,8% so đầu kỳ xuống mức 694 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ mức 0,79% của đầu kỳ xuống 0,78%.
Tin dung tang truong am 3,7%, BacABank van lai 184 ty trong quy 1
 

Năm 2021, BacABank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2021 đạt 125,510 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 99,851 tỷ đồng, tăng 8%; cho vay khách hàng đạt 88,179 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1.5%. 

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đề ra cho năm 2021 là 700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với kết quả năm 2020.

BAB đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành hơn 44.6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương 6.3% vốn điều lệ. Nếu tăng vốn thành công, BAB sẽ tăng vốn điều lệ từ 7,085 tỷ đồng (31/12/2020) lên hơn 7,531 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN