Thị giá DIG gần chạm 3 con số, DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng

Tổng cộng cổ đông DIG sẽ nhận về lượng cổ tức và cổ phiếu thưởng là 22%, thời gian thực hiện trong quý 2/2022.
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 với kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt là 43% và 48% so với thực hiện trong năm 2021.
Đáng chú ý, DIG dự kiến sẽ tăng cường tổng vốn đầu tư phát triển công ty mẹ, gấp gần 4 lần năm 2021, đạt 11.739,8 tỷ đồng. Trong đó, DIG sẽ dùng 10.465,35 tỷ đồng đầu tư phát triển dự án và 1.274,45 tỷ đồng đầu tư tài chính.
Thi gia DIG gan cham 3 con so, DIC Corp muon chao ban 100 trieu co phieu gia 30.000 dong
 
Về tình hình phân phối lợi nhuận, DIG dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 17 cổ phiếu mới.
Bên cạnh đó, DIG còn muốn phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%, nguồn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, tổng cộng cổ đông DIG sẽ nhận về lượng cổ tức và cổ phiếu thưởng là 22%, thời gian thực hiện trong quý 2/2022.
Ngoài ra, HĐQT DIG sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,164, giá bán là 30.000 đồng/cp, trong khi thị giá đang ở mức 97.400 đồng/cp.
Với 3.000 tỷ đồng huy động được, doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ nhằm đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, thời gian triển khai trong quý 3 - quý 4/2022.
Song song với đó, công ty dự kiến phát hành trái phiếu có tổng giá trị huy động tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD, thời hạn từ 2-7 năm với mục đích tài trợ vốn cho các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn, cơ cấu lại nguồn vốn. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN