Thị giá bốc hơi 70%, TGG huỷ phương án phát hành hơn 54 triệu cổ phiếu

Việc hủy phát hành riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu trong bối cảnh trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TGG xuống vùng đáy 5.420 đồng/cổ phiếu, rớt 70% giá trị so với ngày đầu năm.
 
Ngày 14/10 tới, CTCP Louis Capital (TGG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Theo tài liệu công bố, Louis Capital sẽ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu hợp nhất từ 1.071 tỷ đồng xuống 550 tỷ đồng, tương đương mức giảm 49%, giảm 32% so năm trước.
Công ty cố gắng không lỗ trong năm nay, trong khi kế hoạch ban đầu là có lãi sau thuế 122 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2022, Louis Capital đã lỗ sau thuế 30 tỷ đồng.
Tờ trình đáng chú ý trong lần ĐHĐCĐ sắp tới là việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua). Nguyên nhân, HĐQT nhận thấy phương án phát hành này không còn phù hợp với tình hình hiện tại.
Thi gia boc hoi 70%, TGG huy phuong an phat hanh hon 54 trieu co phieu
 TGG huỷ phương án phát hành cổ phiếu.
Theo kế hoạch ban đầu, Louis Capital dự kiến phát hành gần 27,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ được công ty sử dụng để đầu tư vào CTCP Louis Mega Mall - đơn vị sở hữu 5 trung tâm thương mại tại các tỉnh như: Hậu Giang, Trà Vinh, Gia Lai, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh.
Đồng thời, công ty cũng dự định phát hành gần 27,3 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của CTCP Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.
Việc hủy phát hành riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu trong bối cảnh trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TGG xuống vùng đáy 5.420 đồng/cổ phiếu, rớt 70% giá trị so với ngày đầu năm.
Về vấn đề nhân sự, công ty sẽ trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT cũng như 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN