Thêm 4 cá nhân bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với 4 cá nhân do vi phạm quy định về công bố thông tin.
 
Đối với ông Nguyễn Văn Minh và bà Ngô Thị Thanh Huyền, hai cá nhân này có chung vi phạm là chậm công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty.
Cụ thể, vào ngày 28/11/2019, ông Minh đã mua 55.000 cp của CTCP Cầu Đuống (CDG), dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,44% lên 5,29% và trở thành cổ đông lớn của Công ty.
Tuy nhiên, đến ngày 10/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được công bố thông tin của ông Minh.
Còn ở trường hợp của bà Huyền, vào ngày 13/1/2021, bà Huyền đã mua 140.000 cp của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS), dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 5% và trở thành cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 03/02/2021, HNX mới nhận được báo cáo giao dịch của bà Huyền.
Với cùng vi phạm, ông Minh và bà Huyền bị UBCKNN phạt hành chính mỗi người 25 triệu đồng.
Them 4 ca nhan bi xu phat do vi pham cong bo thong tin
 Thêm nhiều các nhân bị UBCKNN xử phạt.
Ông Nguyễn Kim Kỳ - cha ông Nguyễn Kim Việt – Thành viên HĐQT CTCP COKYVINA (CKV) đã đăng ký bán 10.000 cp CKV từ ngày 23/11-19/12/2017 nhưng trong thời gian giao dịch, ông không khớp lệnh bất kỳ cổ phiếu này. Tuy nhiên, ông Kỳ vẫn chưa báo cáo lên UBCKNN về nguyên nhân không thực hiện giao dịch.
Ngược với ông Kỳ, ông Nguyễn Kim Việt đã đăng ký bán 10.000 cp CKV trong cùng thời gian giao dịch nhưng đã khớp lệnh bán 500 cp. Dù vậy, ông Việt chưa báo cáo lên UBCKNN về nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đã đăng ký.
Với việc đều không báo cáo sau giao dịch, hai cha con ông Kỳ và ông Việt bị UBCKNN phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN