Thêm 2 doanh nghiệp niêm yết bị xử phạt nặng

Ngày 21/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) và CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (HNX: VTH).
 

Công ty Đầu tư Sao Thăng Long bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (riêng và hợp nhất) đã được soát xét, Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018.

Song song đó, Đầu tư Sao Thăng Long còn tái phạm theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính nên có tình tiết tăng nặng.

Them 2 doanh nghiep niem yet bi xu phat nang
 Thêm 2 trường hợp bị xử phạt.

Cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Dây cáp điện Việt Thái bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Dây cáp điện Việt Thái công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo thường niên năm 2017, về việc bổ nhiệm người nội bộ theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/11.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN