Techcombank lên kế hoạch lãi 27.000 tỷ, tăng 16% so năm trước

Năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% so năm 2021. Nợ xấu thấp hơn 1,5%.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2022 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đặt kế hoạch dư nợ tín dụng đạt 446.554 tỷ đồng, tăng trưởng 15% hoặc cao hơn trong mức NHNN cho phép.
Huy động vốn được quản lý phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hoá nguồn huy động. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% so năm 2021. Nợ xấu thấp hơn 1,5%.
Thù lao HĐQT, BKS theo kế hoạch là 38,9 tỷ đồng và chi phí hoạt động khác là 9,2 tỷ đồng cho nhóm lãnh đạo này.
Techcombank len ke hoach lai 27.000 ty, tang 16% so nam truoc
 
Năm 2021, Techcombank thực hiện được 388.308 tỷ đồng dư nợ tín dụng, tăng 22% so với năm 2020. Tổng huy động từ khách hàng cũng tăng khá 14,6% lên 334.291 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 23.238 tỷ đồng, tăng mạnh 47%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%.
Trong năm nay, Techcombank dự kiến phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, tăng vốn lên 35.172 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN