Techcombank báo lãi vượt kế hoạch, dòng tiền thuần âm hơn 10.000 tỷ

Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 15.800 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu đề ra. Còn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ tăng 22% lên mức 12,325 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với thu nhập lãi thuần tăng 41% lên 5,494 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng cũng lật ngược thế cờ khi lỗ quý 4/2019 tỷ 33,5 tỷ sang có lãi 13,4 tỷ đồng trong kỳ này. Lãi thuần từ hoạt động khác nhích nhẹ 7% lên 653 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ giảm 22% về còn 1.069 tỷ đồng; hay lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh lao dốc 79% về còn 28 tỷ đồng; lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm 23% về gần 501 tỷ đồng.
Sau khi trừ chi phí hoạt động 2.307 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 366 tỷ (tăng 17%), Techcombank báo lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ 3.953 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2020, nhờ thu nhập lãi thuần tăng khá 32% lên 18.751 tỷ đồng và các khoản mục khác khả quan nên dù phải chi 2,611 tỷ đồng dự phòng rủi ro (gấp 2.8 lần so với năm trước) nhưng Techcombank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 15.800 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu đề ra. Còn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ tăng 22% lên mức 12,325 tỷ đồng.
Techcombank bao lai vuot ke hoach, dong tien thuan am hon 10.000 ty
 
Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Techcombank tăng 15% so với đầu năm lên gần 439,603 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 24% về mức 3,663 tỷ đồng; tiền gửi tại các TCTD khác cũng giảm 45% khi đạt 21,113 tỷ đồng); riêng tiền gửi tại NHNN gấp 3.2 lần lên 10,253 tỷ đồng; và cho vay khách hàng tăng 20% với 277,524 tỷ đồng.
Điều này cũng khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombank âm tới 10,073 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 12,632 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng ghi nhận tăng 20% lên 277,458 tỷ đồng.
Đáng nói, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/tổng tiền gửi khách hàng (tỷ lệ CASA) của Techcombank ghi nhận kết quả bất ngờ, khi tăng lên mức 46% vào cuối năm 2020 trong bối cảnh lãi suất giảm – mức cao nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của Techcombank giảm mạnh 58% về mức hơn 1,295 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh 87%, chỉ còn hơn 344 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm mạnh từ mức 1.33% xuống còn 0.47%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN