Techcombank báo lãi hơn 18.000 tỷ năm 2021

Mặc dù quý 4/2021, Techcombank chi gấp 1,7 lần chi phí dự phòng rủi ro tín dụng song lợi nhuận vẫn vượt 1 tỷ USD đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh đó, tỉ lệ CASA của ngân hàng này cũng lập kỉ lục toàn ngành với hơn 50%.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với thu nhập lãi thuần 7.244 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.140 tỷ đồng, đều là những con số cao nhất từ trước tới nay và tăng trưởng tương ứng 32% - 21% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Techcombank tăng gần 80% so với cùng kỳ, lên 2.103 tỷ đồng.
Lũy kế năm 2021, Techcombank đạt gần 26.700 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và lãi trước thuế 23.238 tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ USD. Lãi sau thuế là 18.400 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 46% so với năm trước.
Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cuối năm 2021 đạt 388,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%. Trong đó, nợ xấu khoảng 0,7%.
Tổng tiền gửi tại ngày đến cuối năm là 314,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Đáng chú ý, tỷ lệ CASA của Techcombank đạt 50,5%, giá trị đạt 158,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do CASA từ khách hàng cá nhân tăng 30,8% so với cuối năm ngoái.
Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 4 năm 2021 ở mức 0,7% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 162,9%. Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 1,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,5% tổng dư nợ, thấp hơn mức 2,8 nghìn tỷ đồng ở cuối quý 3 năm 2021.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN