Tập đoàn Lộc Trời sắp chi 161 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

UBND tỉnh An Giang với tỷ lệ sở hữu 24,15% sẽ nhận về gần 39 tỷ đồng cổ tức từ Tập đoàn Lộc Trời.
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) thông báo đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Với tỷ lệ cổ tức 20%, Lộc Trời dự kiến chi 161 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận năm 2021 cho cổ đông.
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 13/10/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10. Lộc Trời sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 14/11 sau đó.
Ba cổ đông lớn của Lộc Trời là Marina Viet Pte. Ltd với tỷ lệ sở hữu là 25,21% sẽ nhận về 40,6 tỷ đồng, UBND tỉnh An Giang với tỷ lệ sở hữu 24,15% sẽ nhận về gần 39 tỷ đồng và Augusta Viet Pre. Ltd với tỷ lệ sở hữu 5,71% sẽ nhận về 9,2 tỷ đồng.
Tap doan Loc Troi sap chi 161 ty dong tra co tuc nam 2021
LTG sắp chi trả cổ tức cho cổ đông.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức vào cuối tháng 4/2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2021 ở mức 20% (tăng 5% so với năm 2020), đồng thời đề ra kế hoạch cổ tức các năm tiếp theo, với 2022 là 25% và 2023 là 30%.
Về kết quả kinh doanh quý 2/2022, LTG ghi nhận danh thu thuần tăng 30% so với cùng kỳ, lên hơn 3.547 tỷ đồng. Tuy nhiên, LTG báo lỗ ròng gần 46 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều tăng mạnh. Trước đó, quý báo lỗ gần nhất là quý 1/2020 với gần 37 tỷ đồng.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của LTG tăng 15%, lên gần 5.893 tỷ đồng; song lợi nhuận ròng giảm hơn 40%, đạt hơn 137 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN