Tập đoàn FLC vẫn lỗ hơn 2.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Trong 9 tháng, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2.213 tỷ đồng, lỗ ròng ở mức gần 1.295 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020, FLC ghi doanh thu thuần ở mức 3.424 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến Công ty lỗ gộp gần 327 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đã làm doanh thu giảm so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán trong kỳ bao gồm chi phí nhân công, thuê tàu bay, chi phí văn phòng, căn hộ… của mảng Hàng không, khách sạn, du lịch.

Tap doan FLC van lo hon 2.000 ty dong trong 9 thang
 Nguồn: FLC.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 182% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.317 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước về mức 234 tỷ đồng.

Nên FLC vẫn báo lãi sau thuế đạt gần 577 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt hơn 287 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, FLC ghi doanh thu thuần gần 9.927 tỷ đồng, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2.213 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 89 tỷ đồng. Lỗ ròng ở mức gần 1.295 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối quý 3/2020 đạt gần 37.232 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Các khoản chứng khoán kinh doanh tăng mạnh lên mức 2.630 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN