FLC lỗ nặng do đầu tư vào Bamboo Airways, AMD, HAI

Trong quý vắng bóng ông Trịnh Văn Quyết cùng loạt biến động nhân sự, Tập đoàn FLC có kết quả kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng.
Trong quý 2, FLC ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 66% còn hơn 576 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 74%, còn 472 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 104 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính bị sụt giảm đáng kể chỉ còn 66 tỷ đồng từ mức 604 tỷ đồng của quý 2 năm trước, ngoài ra FLC cũng báo lỗ trong liên doanh liên kết hơn 317 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 5,7 tỷ.
Danh mục cổ phiếu FLC tính đến thời điểm 30/06 chủ yếu có AMD và HAI. Cả 2 mã này đã giảm khoảng 78% so với giá gốc, khiến Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hơn 134 tỷ đồng.
FLC lo nang do dau tu vao Bamboo Airways, AMD, HAI
FLC thua lỗ nặng trong quý 2. 
Bên cạnh đó, các khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết (gồm Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC, và CTCP Hàng không Tre Việt) cũng âm hơn 958 tỷ đồng.
Kết quả, Công ty báo lỗ ròng gần 644 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 26 tỷ đồng. Lỗ ròng 6 tháng lên tới 1.100 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 68 tỷ đồng.
Tổng tài sản FLC ở thời điểm 30/06 tăng lên gần 36.300 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4%. Mảng đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 57%, còn hơn 117 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13%, lên 15.400 tỷ đồng, trong đó ghi nhận dự phòng nợ khó đòi 132 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng 20% lên 19.100 tỷ đồng. Trong đó, mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng hơn 2.000 tỷ đồng, lên 6.900 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN