Tăng vọt trích lập dự phòng, ACB vẫn báo lãi vượt 26% kế hoạch 2020

Trong năm 2020, ACB trích lập hơn 941 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3.4 lần năm trước.
Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với thu nhập lãi thuần tăng 33% lên gần 4,416 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối và vàng tăng mạnh 43% khi đạt gần 199 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 51 lần lên 63 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ giảm 16% về mức 406 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư giảm 36% về 32 tỷ đồng. Hoạt động khác kỳ này cũng lao dốc tới 92% về vỏn vẹn gần 66 tỷ đồng. 
Mặc dù ACB cắt giảm chi phí hoạt động 36% về còn 1.764 tỷ đồng, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.2 lần cùng kỳ khi chiếm 247 tỷ đồng.
Dù vậy, ACB vẫn ghi nhận 2.550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 63% so cùng kỳ.
Tang vot trich lap du phong, ACB van bao lai vuot 26% ke hoach 2020
 
Luỹ kế cả năm 2020, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 14.582 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Ngoài ra, lãi từ kinh doanh ngoại hối của ACB cũng tăng mạnh 60% với 687 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 2.2 lần với 166 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 13.5 lần lên 732 tỷ đồng..
Trong năm, ACB trích lập hơn 941 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3.4 lần năm trước.
Sau cùng, ACB vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 9.596 tỷ và lãi sau thuế 7.683 tỷ đồng, cùng tăng 28% so năm trước. So với kế hoạch 7,636 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020, ACB đã vượt 26% chỉ tiêu.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ACB tăng 16% so với đầu năm, lên mức 444,530 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 59% lên 16,617 tỷ đồng, tiền gửi tại TCTD khác tăng 20% với 23,311 tỷ đồng, cho vay các TCTD khác giảm 24% về 8,360 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 16% lên 311,478 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng tăng 15% so với đầu năm khi đạt 353,195 tỷ đồng.
Tổng nợ xấu của ACV tăng 27% so với đầu năm, lên hơn 1,840 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0.54% lên 0.6%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN