Tăng gấp 3 lần chi phí dự phòng, SHB vẫn báo lãi quý 2 đạt 743 tỷ, nợ xấu tăng lên 2,4%

Trong quý 2/2020, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SHB tăng vọt gấp 3 lần nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 743 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với thu nhập lãi thuần tăng khá gần 40% so cùng kỳ khi đạt 2.319 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng gấp 1,8 lần với gần 31 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư nhích nhẹ lên gần 12 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ suy giảm 51% về còn 94 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng lao dốc 67% về còn 6 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động của SHB kỳ này tăng 12% lên con số 881 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng vọt khi gấp 3 lần lên tới 664 tỷ đồng.
Dù vậy, SHB vẫn đạt 743 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 5,6% so cùng kỳ.
Tang gap 3 lan chi phi du phong, SHB van bao lai quy 2 dat 743 ty, no xau tang len 2,4%
 
Luỹ kế 6 tháng, chi phí dự phòng lên tới 955 tỷ đồng, cũng gấp 4,3 lần nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn nhích nhẹ 1,5% khi đạt 1.328 tỷ đồng. 
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản có của SHB tăng thêm 26.155 tỷ lên 391.409 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 287.378 tỷ đồng, tăng 9,6% so đầu kỳ.
Đặc biệt, các khoản lãi, phí phải thu tiếp tục tăng mạnh gần 3.500 tỷ đồng lên tới 11.520 tỷ đồng.
Còn về nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng tăng 7,8% lên 279.502 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của SHB tăng mạnh 39% lên mức 7.045 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,9% lên 2,4%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN