Sông Đà 505 bị truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Vừa qua, Cục thuế Gia Lai đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Sông Đà 505 (S55).
Theo quyết định xử phạt, S55  đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trong niên độ kế toán từ năm 2019 đến 2020. Do đó, Công ty bị phạt tiền gần 200 triệu đồng.
Công ty còn bị truy thu thuế hơn 997 triệu đồng, trong đó truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 80 triệu đồng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 802 triệu đồng, truy thu thuế Thu nhập cá nhân 115 triệu đồng.
Đồng thời, tiền chậm nộp thuế bị phạt mà Công ty phải nộp gần 211 triệu đồng.
Số tiền chậm nộp thuế trên được tính đến ngày 15/4, S55 có trách nhiệm tự tính và nộp tiền thuế kể từ ngày này. Tổng cộng, Công ty phải nộp phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng.
Song Da 505 bi truy thu thue hon 1,4 ty dong
 
Nói về kết quả kinh doanh, tại Báo cáo hợp nhất quý 1/2022, lợi nhuận hợp nhất các công ty con của S55 đạt 39,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,6 tỷ đồng.
Kết quả lợi nhuận tăng mạnh này so với cùng kỳ do những nguyên nhân sau: quý 1/2021 tại CTCP EHULA, nhà máy TĐ Nậm Bụm 1 tạm dừng để sửa chữa, đồng thời nhà máy TĐ Nậm Bụm 2 chưa phát điện. Quý 1/2022 cả 2 nhà máy Nậm Bụm 1 và Nậm Bụm 2 đã phát điện. Lợi nhuận tại NMTĐ Bắc Nà và NMTĐ Sông Ông cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Tại công ty mẹ, doanh thu thuần quý 1/2022 đạt gần 19 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 116 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,74 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 20,4 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận công ty đạt được trong quý 1/2022 vẫn ở mức cao nhờ công ty có 10,6 tỷ đồng trong đó phần cổ tức và lợi nhuận được chia 9,1 tỷ đồng.
Theo lý giải của S55, tại Công ty mẹ, doanh thu từ hoạt động xây lắp giảm 87,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là việc thi công xây lắp tại dự án đều đã quyết toán hoàn thành. Việc thi công xây lắp đã chuyển giao cho Công ty con thực hiện.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN