SMC báo lãi đột biến, cổ phiếu leo dốc 20% trong vòng 1 tuần

CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (SMC) báo lãi cả năm 2020 ở mức hơn 300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.
Luỹ kế cả năm 2020, SMC ghi nhận 15.736 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6,5% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn và chi phí tài chính giảm mạnh giúp lãi ròng trong năm đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.
Năm 2020 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó kết thúc năm 2020, công ty đã vượt 3,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 159% mục tiêu về lợi nhuận.
Riêng quý 4, doanh thu thuần tăng 14% đạt 4.478 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 324,5 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2019.
SMC bao lai dot bien, co phieu leo doc 20% trong vong 1 tuan
 SMC báo lãi đột biến trong năm 2020.
Trong kỳ SMC có hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh từ 26 tỷ đồng xuống còn gần 7,2 tỷ đồng nhờ hoàn nhập gần 30 tỷ đồng chi phí dự phòng đầu tư tài chính.
Hoạt động liên doanh liên kết có lãi gần 3,8 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy vậy, SMC ghi nhận lỗ khác gần 20 tỷ đồng.
Sau cùng thì Công ty vẫn có lãi ròng gần 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng.
SMC cho biết so với cùng kỳ năm trước, hoạt động sản xuất tăng cùng với việc hợp lý hoá, tiết kiệm chi phí sản xuất, kết hợp với sản lượng tiêu thụ tăng. Việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả hơn cùng với chính sách dự trữ phù hợp làm vòng quay vốn nhanh hơn tạo hiệu quả. Bên cạnh đó biến động tăng về giá cả và duy trì ở mức cao của nguyên liệu cũng tạo nên hiệu quả.
Trong năm 2021 này, HĐQT SMC vừa thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng đạt 1,35 triệu tấn thép các loại và dự kiến lãi 160 tỷ đồng. Bên cạnh đó SMC cũng thống nhất một số vấn đề về nhân sự. Trong đó miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với và Đoàn Thị Mỹ Lệ và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lâm vào vị trí kế toán trưởng công ty từ 2/1/2021.
SMC được dự báo hưởng lợi từ ngành thép trong năm tới cộng thêm với kết quả kinh doanh vượt bật đã đẩy giá cổ phiếu SMC tăng cao trên thị trường. Hiện tại, cổ phiếu SMC đang ở mức giá trần 22.750 đồng/cp, tăng đến 20% trong vòng 1 tuần.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN