SHB lãi hơn 478 tỷ đồng trong quý 4/2022

Quý 4/2022, nguồn thu chính và đa số nguồn thu ngoài lãi của SHB suy giảm khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 478,5 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm 9% về mức 4.292 tỷ đồng.
Các nguồn thu ngoài lãi chỉ có hoạt động dịch vụ tăng 39% lên 247 tỷ đồng; Còn lại đều suy giảm mạnh như lãi thuần kinh doanh ngoại hối giảm 39% về 20 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư giảm 84% cò 34 tỷ, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 86% về 109 tỷ đồng.
Mặc dù kỳ này SHB cắt giảm chi phí hoạt động 7% (về 1.263 tỷ) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 17% (còn 2.819 tỷ) nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh 50% về vỏn vẹn 478,5 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2022, thu nhập lãi thuần của SHB tăng 13% khi đạt 17.529 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận tăng 9% lên 14.988 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 29% về còn 5.329,5 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế cả năm của SHB tăng 54% so năm 2021, khi đạt 7.705,6 tỷ đồng.  
SHB lai hon 478 ty dong trong quy 4/2022
 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của SHB tăng trưởng 9% so với đầu năm, lên 551.351 tỷ đồng. Trong đó, cho vay các TCTD khác tăng 22% chiếm 10,463 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 6% khi đạt 385.633 tỷ đồng).
Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng đến 11% so với đầu năm, lên mức 361.841 tỷ đồng. Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN tăng mạnh gấp 6,4 lần lên 9.715 tỷ đồng so với mức 1.510 tỷ đồng của đầu năm.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của SHB tăng 59% lên mức 9.740 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm chủ yếu với 6.574 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần đầu năm); còn nợ nghi ngờ và dưới tiêu chuẩn chỉ nhích nhẹ gần 3%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu của SHB tăng từ mức 1,68% lên 2,52%.
SHB lai hon 478 ty dong trong quy 4/2022-Hinh-2
 Chất lượng nợ vay của SHB
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN