SHB bán tiếp gần 17 triệu cổ phiếu 'dư' với giá 12.500 đồng

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (HoSE: SHB) vừa thông qua quyết định xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.
Cụ thể, số cổ phiếu SHB được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu là 539 triệu cổ phiếu, tuy nhiên cổ đông chỉ đăng ký mua hơn 522 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 19/11 đến 8/12.
Do đó, SHB còn dư hơn 16,76 triệu cổ phiếu và tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác với giá 12.500 đồng/cp. Số lượng đăng ký mua của mỗi cổ đông/nhà đầu tư tối thiểu là 5 triệu cổ phiếu. Còn cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm đảm bảo tổng số cổ phần sở hữu tại SHB không vượt quá 132 triệu cổ phiếu.
SHB ban tiep gan 17 trieu co phieu
 
SHB sẽ ưu tiên bán cho nhà đầu tư đăng ký mua là cổ đông hiện hữu trước, sau đó sẽ phân phối cho các nhà đầu tư khác. Thời gian đăng ký mua từ 17/12 đến 20/12/2021. Thời gian nộp tiền mua từ 21/12 đến 22/12/2021. 
Phương án phát hành trên (100:28) của SHB thông qua cùng lúc với chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10,5% bằng cổ phiếu.
Trước đó, hồi tháng 5/2021, SHB đã phát hành thành công hơn 175 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức hơn 19.260 tỷ đồng. 
Trên thị trường, chốt phiên ngày 20/12, cổ phiếu SHB đỏ điểm tại mức giá 21.850 đồng/cp, ghi nhận giảm 19% trong vòng 3 tháng qua. Khối lượng giao dịch bình quân rất cao với hơn 17,5 triệu đơn vị mỗi phiên. 
Như vậy, giá chào bán số cổ phiếu còn lại của SHB thấp hơn gần 43% so thị giá.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN