SeaBank có lãi trước thuế năm 2023 hơn 4600 tỷ đồng

SeABank ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 gần 3.677 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, SSB) công bố tình hình kinh doanh hợp nhất năm 2023 với thu nhập lãi thuần nhích nhẹ 2% so cùng kỳ lên mức 7.156 tỷ đồng.
Các nguồn thu ngoài lãi chỉ riêng hoạt động ngoại hối khả quan khi tăng gấp 2,6 lần lên 602 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15% còn 1.157 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng còn 109 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư 192 tỷ đồng.  
Kỳ này, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của SeABank chỉ nhích nhẹ 2,2% lên 1.200 tỷ đồng. Do đó, sau cùng SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm hơn 4600 tỷ đồng.  
SeaBank co lai truoc thue nam 2023 hon 4600 ty dong
 
Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của SeABank tăng thêm hơn 34.600 tỷ so đầu năm, lên 266.107 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 179.751 tỷ đồng, tăng 16,7% so đầu năm.
Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi của khách hàng cũng khả quan khi tăng mạnh 25,3% lên mức 144.840 tỷ đồng.  
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN