SeABank báo lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh

Tại thời điểm cuối quý 1/2022, cho vay khách hàng của SeABank tăng khá 14%, lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh 123%.
 
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần tăng 42% lên gần 1,565 tỷ đồng.
Lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng vọt 123% lên hơn 274 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 3 lần lên 279 tỷ đồng nhờ được hoàn nhập dự phòng rủi ro. Đặc biệt, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh từ lỗ gần 7 tỷ của cùng kỳ nay đã có lãi 145 tỷ đồng.
SeAbank ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh 95%, lên gần 1,665 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kỳ này SeABank trích hơn 358 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, vao gấp 2.3 lần cùng kỳ.
Dù vậy, SeABank vẫn đạt 1.306 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 87% so cùng kỳ và đạt 27% kế hoạch cả năm (4.867 tỷ đồng). Lãi ròng 1.049 tỷ đồng, cũng tăng tương ứng 89% so cùng kỳ.
Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của SeABank tăng 9% so với đầu năm, lên mức 231.222 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 87% về còn 621 tỷ đồng, tiền gửi tại các TCTD khác tăng 29% lên 45.515 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng khá 14% khi đạt 145.836 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của SeABank giảm từ mức 1.65% đầu năm xuống còn 1.64%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN