SCB báo lãi quý 1 đạt 457 tỷ đồng

Xét về cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hiện chiếm tỷ trọng 77% và thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 23% trong tổng thu nhập hoạt động của SCB. 
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 với các chỉ tiêu tài chính đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, đảm bảo đúng định hướng phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.
Trong quý đầu năm, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của SCB đạt 2.928 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý là hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng ghi nhận doanh thu thuần gấp 2,4 lần so với kết quả của quý I/2021.
Xét về cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hiện chiếm tỷ trọng 77% và thu nhập ngoài lãi chiếm tỷ trọng 23% trong tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng. 
Nhờ các động lực trên, lợi nhuận trước thuế của SCB đạt 457 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng tới 71% so với quý I/2021.
SCB bao lai quy 1 dat 457 ty dong, tang vot 71% so cung ky
 
Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của SCB đạt 738.142 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các ngân hàng có quy mô Tổng tài sản hàng đầu Việt Nam.
Dư nợ cho vay khách hàng đạt 395.472 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với đầu năm; Tiền gửi của khách hàng cũng tăng trưởng mức tương đương, đạt 560.228 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN