Sau cắt margin, HoSE tiếp tục đưa PPC vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vào diện cảnh báo từ ngày 29/3.
 
Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH KPMG có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC 2022 đã được kiểm toán của PPC.
KMPG cho biết PPC chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành BCTC năm trước do sai số thiết bị đo đếm từ tháng 12/2018-3/2022 với tổng số tiền 161,93 tỷ đồng trong BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2022.
Việc này chưa phù hợp với hướng dẫn tại “Thông tư 200” của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp mà theo đó sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành BCTC thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).
Sau cat margin, HoSE tiep tuc dua PPC vao dien canh bao
 PPC bị đưa vào diện cảnh báo.
PPC có văn bản giải trình: “Tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018. Do phần máy biến điện áp, 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần, vì vậy đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018-3/2022.
Từ tháng 4-12/2022, các bên gồm CTCP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty mua bán điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số trên. PPC tạm ước và ghi nhận giảm 161,93 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý 4/2022.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bên chưa thống nhất được nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá. Do vậy, PPC chưa đủ cơ sở ghi nhận vào BCTC năm 2022”.
Ngoài ra, ngày 21/3, HoSE đã đưa cổ phiếu PPC vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN