Khối tài sản 15.000 tỷ đồng 'bất thường' của Tập đoàn Ngọc Thiên

Công ty Tập đoàn Ngọc Thiên Global vừa công bố BCTC năm 2021 với doanh thu gần 12.000 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2020. 
Tuy nhiên, trong kỳ cũng ghi nhận sự tăng mạnh của khoản giá vốn hàng bán, dẫn đến, lợi nhuận sau thuế công ty chỉ vỏn vẹn 8 tỷ đồng, chỉ tăng 2 tỷ đồng so với trước đó.
Cùng với doanh thu tăng mạnh, quy mô tài sản của Ngọc Thiên Global cũng có biến động lớn trong năm ngoái. Tổng tài sản tính tới cuối năm 2021 của công ty lên tới hơn 15.183 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2020.
Chiếm phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 10.700 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần. Danh sách các bên phải thu tập trung vào một nhóm công ty gồm: Công ty TNHH Ắc quy Tùng Bách, Công ty TNHH Sắn xuất và Thương mại MTV Trung Thành, Công ty TNHH Ắc quy Thuận Phát, CTCP Global Win Group, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Bình Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Thuận Toan. Ngoài ra, một khoản tạm ứng cũng tăng bất thường lên tới 2.396 tỷ đồng trong năm ngoái.
Hướng ngược lại, Ngọc Thiên Global cũng ghi nhận một khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 10.200 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ. Điều đặc biệt là các khoản phải trả cũng được ghi nhận phần lớn với chính các công ty phát sinh các khoản phải thu bên trên. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 1.700 tỷ đồng cổ đông đóng góp chờ tăng vốn. Vốn điều lệ đến cuối năm ngoái của công ty là 990 tỷ đồng.
Với các con số phải thu - phải trả đột biến này, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, do không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho, đồng thời thủ tục kiểm toán thay thế, AVA thực hiện không đảm bảo thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp. Do vậy, kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
Cùng với đó, AVA cho biết báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của các công ty con khác của Ngọc Thiên Global đều chưa được kiểm toán.
Tích cực huy động trái phiếu
Ngày 8/4/2021, Ngọc Thiên Global phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Từ 30/12/2021 - 28/3/2022, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành 453,3 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Cùng trong khoảng thời gian này, công ty con Công ty TNHH Ngọc Thiên từ 30/11/2021 - 18/2/2022 đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cũng có kỳ hạn 3 năm. Tổng cộng, Ngọc Thiên Global và công ty con đã phát hành 1.253,3 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong hơn 1 năm qua.
Ngọc Thiên Global được thành lập vào tháng 11/2010, hiện có vốn điều lệ 990 tỷ đồng, do ông Trịnh Phan Thiên sở hữu 99,8%. Doanh nhân 8x gốc Hưng Yên đồng thời đảm trách vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Với lĩnh vực ban đầu là sản xuất và xuất nhập khẩu kim loại màu, Ngọc Thiên Global liên tục phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới với hệ thống gồm 11 công ty thành viên khác là Công ty TNHH Kim loại màu Lào Cai, Công ty TNHH Kim loại màu Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Thiên Global Hải Phòng, Công ty TNHH Ngọc Thiên, Công ty TNHH Ngọc Thiên Thương mại sản xuất Đông Mai, CTCP Gia Hưng Hưng Yên, CTCP Thương mại Tuấn Kiệt Hưng yên, CTCP Đầu tư phát triển và xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và phế liệu miền Bắc, Công ty TNHH Phế liệu Đông Mai, CTCP Phú Thịnh.
Về phần mình, doanh nhân 8X Trịnh Phan Thiên còn là Chủ tịch/Tổng giám đốc tại loạt doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hạnh Thiên, CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Nhật Minh Hưng Yên. Bên cạnh đó, ông Thiên còn là cổ đông nắm giữ 50% vốn tại Công ty TNHH Lộc Thành Sơn Việt Nam và Công ty TNHH Tơn Tin, 45% vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thành Sơn.
Ngoài ra, giáo dục cũng là mảng miếng nhận được sự quan tâm của doanh nhân gốc Hưng Yên Trịnh Phan Thiên với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Solotion được thành lập vào năm 2016. Hay lĩnh vực kinh doanh bất động sản với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch sinh thái Ngọc Thiên (thành lập tháng 12/2021).
Khánh An/Nhà đầu tư

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN