Saigonres có thể lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4/2020?

HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, SGR) ước tính lỗ trong quý 4, đặt kế hoạch năm 2021 tăng trưởng gấp 2 lần.
Theo đó, Saigonres đặt mục tiêu tổng mức đầu tư năm 2021 là 1.521 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 240 tỷ đồng.
Về kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Saigonres ghi nhận tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 490 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 102 tỷ đồng.
Như vậy, kế hoạch đặt ra cho năm 2021 tăng trưởng khá cao so với kết quả sơ bộ của năn 2020 khi chỉ tiêu doanh thu gấp 2,2 lần và lợi nhuận gấp 2,4 lần.
Saigonres co the lo 3 ty dong trong quy 4/2020?
 SGR có thể lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4?
Đáng lưu ý, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Saigonres đã đạt được gần 105 tỷ đồng, nhiều khả năng, công ty đã lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4/2020.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của Saigonres Group hơn 1.954 tỷ đồng, giảm 6,73% so với hồi đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ chưa tới 2%, ở mức 867 tỷ đồng.
Hàng tồn kho tăng 10,4% lên hơn 648 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Dự án Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với hơn 283,5 tỷ đồng; tiếp theo là dự án Nhơn Trạch hơn 70 tỷ đồng…
Nợ phải trả tính đến thời điểm này là hơn 1.158,5 tỷ đồng, giảm 17,34% và chiếm gần 60% tổng nguồn vốn, trong đó nợ ngắn hạn giảm gần 20% xuống còn 963 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN