Saigonbank đạt kế hoạch lãi tăng 11% lên 135 tỷ đồng, cổ tức 5%

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, SGB), năm 2021 mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 11% lên 135 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2021, Saigonbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng nhẹ 1,64% lên 24.336 tỷ đồng. Vốn huy động cũng nhích 1,77% lên 20.230 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 16.560 tỷ, tăng 4,5%.
Nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thanh toán đối ngoại 300 triệu USD, tăng hơn 10% so năm 2020. Lợi nhuận trước thuế chỉ 135 tỷ đồng, tăng hơn 11%.
Theo Saigonbank, các chỉ tiêu thực hiện 2021 được xây dựng trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam và trên thế giới. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế, hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Saigonbank nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể. Saigonbank sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình.  
Saigonbank dat ke hoach lai tang 11% len 135 ty dong, co tuc 5%
 
Năm 2020, Saigonbank thực hiện được 23.943 tỷ đồng tổng nguồn vốn, vượt 4% kế hoạch. Huy động đạt 19.877 tỷ đồng, vượt hơn 2%. Dư nợ 15.847 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch. Nợ xấu 1,41% tổng dư nợ. Thanh toán đối ngoại 272,33 triệu USD, đạt gần 78% kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Saigonbank còn lại 168 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế dùng để chia cổ tức với tỷ lệ 5%,
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN