SaigonBank báo lãi quý 3 đi lùi do chi phí tăng mạnh, nợ xấu lên 2,13%

Chi phí hoạt động và dự phòng tăng mạnh khiến lợi nhuận quý 3/2022 của SaigonBank suy giảm 8% về còn 48 tỷ đồng. 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank, SGB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần đạt 214 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ.
Các nguồn thu ngoài lãi biến động không đồng nhất, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi với hơn 9 tỷ đồng. Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối sụt giảm 57% về còn 6,3 tỷ đồng; hay lãi từ hoạt động khác cũng giảm phân nửa về mức 7 tỷ đồng.
Kỳ này SaigonBank tăng mạnh 40% chi phí hoạt động khi chiếm 156 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng mạnh 84% khi chiếm gần 21 tỷ đồng.
Do đó, SaigonBank chỉ đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2022, giảm gần 8% so cùng kỳ 2021.
SaigonBank bao lai quy 3 di lui do chi phi tang manh, no xau len 2,13%
 
Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của SaigonBank tăng 46% khi đạt 663,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 189 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của SaigonBank tăng thêm gần 700 tỷ lên 25.308 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng 11% lên mức 18.335,8 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng ghi nhận mức tăng 1,2% khi đạt 18.338 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của SaigonBank tăng 20% lên mức 391 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,97% của đầu kỳ lên mức 2,13%.   
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN