Quy định về ngắt mạch thị trường và bán khống có hiệu lực từ 15/2

Các quy định chính về TT120 vẫn là ngắt mạch thị trường và khung pháp lý quy định về giao dịch trong ngày và bán khống. 
Thông tư 120/2020/BTC (TT120), được ban hành ngày 31/12/2020, đã chính thức đưa thông tư dự thảo về giao dịch chứng khoán được đề xuất vào cuối tháng 8/2020 để thay thế TT 203/2015/BTC (quy định về giao dịch chứng khoán, có hiệu lực từ 01/07/2016). TT120 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2021. 
Các quy định chính về TT120 vẫn là ngắt mạch thị trường và khung pháp lý quy định về giao dịch trong ngày và bán khống.
Theo đó, TT120 chính thức thông qua khuôn khổ pháp lý liên quan đến bán khống tại thị trường Việt Nam như thông tư dự thảo; hoạt động bán khống trước đây đã bị cấm theo Nghị định 108/2013 và điều chỉnh Nghị định 108/2013 (NĐ 145/2016) và không được đề cập trong Luật Chứng khoán trong năm 2019.
Quy dinh ve ngat mach thi truong va ban khong co hieu luc tu 15/2-Hinh-3
 
TT120 cũng giới thiệu khái niệm hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đã không được đề cập trong thông tư dự thảo vào tháng 8/2020.
Điều 7 trong TT120 chia giao dịch chứng khoán thành 2 giai đoạn – trước và sau khi áp dụng CCP. Trong giai đoạn trước CCP, nhà đầu tư (NĐT) vẫn đặt lệnh mua khi có đủ tiền hoặc theo hợp đồng ký quỹ ký với CTCK.
Trong giai đoạn sau CCP, (1) NĐT yêu cầu có đủ tài sản ký quỹ bù trừ tại thanh viên bù trừ; và (2) CTCK chỉ được nhập lệnh vào hệ thống khi NĐT đã đáp ứng yêu cầu.
Trong trường hợp NĐT mở tài khoản giao giao dịch và thanh toán tại công ty chứng khoán và mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký, công ty chứng khoán sẽ chỉ đặt lệnh sau khi có sự đảm bảo hoặc xác nhận từ ngân hàng lưu ký về tình trạng đáp ứng yêu cầu của NĐT; và (3) việc giám sát và xác nhận về chứng khoán và số dư tiền mặt trước khi giao dịch chứng khoán sẽ được thực hiện phù hợp với quy định.
VCSC tin rằng việc áp dụng nền tảng giao dịch mới, bao gồm thanh toán CCP, sẽ diễn ra trong năm 2021.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN