PVcomBank lên kế hoạch năm 2021 lãi trước thuế 88 tỷ đồng

Năm 2021, PVcomBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 16% lên hơn 88 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Nhận định về năm 2021, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) cho rằng, dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và ở trong nước vẫn tồn tại nguy cơ dịch bùng phát trở lại làm ảnh hưởng đến đời sống con người và tăng trưởng kinh tế. Nợ xấu tiềm ẩn, trích lập dự phòng có thể là thách thức lớn đối với các tổ chức tín dụng trong năm 2021.
PVcomBank xác định năm 2021 hoạt động của Ngân hàng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ngân hàng tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu theo lộ trình Đề án được phê duyệt và cập nhật theo phê duyệt của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030 của Ngân hàng. Các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo hướng tăng trưởng thận trọng, chất lượng. Kiểm soát được rủi ro và dành tối đa nguồn lực để xử lý rủi ro.
Trong bối cảnh đó, PVcomBank dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 12.943 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 88,3 tỷ đồng. Riêng doanh thu ngân hàng mẹ là 12.565 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ 80 tỷ đồng. Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%.
Kế hoạch này của PVcomBank ghi nhận suy giảm 2,6% về doanh thu hợp nhất nhưng lợi nhuận lại tăng hơn 16% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ cũng tăng 20%. 
PVcomBank len ke hoach nam 2021 lai truoc thue 88 ty dong
 
Nhìn lại năm 2020, PVcomBank ghi nhận hoạt động huy động vốn tăng trưởng mạnh. Số dư huy động vốn từ TCKT&CN tại 31/12/2020 đạt 153.713 tỷ đồng, tăng 28,7% so với số dư tại thời điểm 31/12/2019. Số dư huy động không kỳ hạn tại 31/12/2020 tăng 45% so với số dư tại thời điểm 31/12/2019.
Số dư tín dụng tại 31/12/2020 đạt 102.452 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tại 31/12/2020 ở mức 2,2%.
Thực hiện Đề án tái cơ cấu 2016-2020 ghi nhận lũy kế đến 31/12/2020 tính theo giá trị thu hồi/xử lý nợ đạt 63,6% kế hoạch đặt ra. 
Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 13.298 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm (9.991 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 75,8 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm (74,9 tỷ đồng).
Doanh thu ngân hàng mẹ đạt 13.123 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm (9.600 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ là 66,4 tỷ đồng, bằng 104 % kế hoạch năm (64 tỷ đồng).
Kênh Bancassurance của PVcomBank đã ghi nhận tổng doanh số phí bảo hiểm Prudential đạt 250 tỷ đồng, tăng trưởng 245% chỉ tiêu cam kết của dự án năm 2020, tăng trưởng 67% so với doanh số bảo hiểm năm 2019.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN