PV Power ước đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu tháng 1/2021

Đóng góp chủ yếu vào doanh thu của PV Power trong tháng 1 đến từ nhà máy điện Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 2,...
 
Theo bản tin IR, trong tháng 1/2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) ước đạt gần 2.497 tỷ đồng doanh thu, thực hiện được 89,5% mục tiêu của tháng do giảm nguồn thu từ nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 1 và 2.
Đóng góp chủ yếu vào doanh thu của PV Power trong tháng đến từ nhà máy điện Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 2,...
Trong tháng 1, NMĐ Nhơn Trạch 1 chỉ được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) 4,5 triệu kWh (vào ngày 20/01). Nhà máy cân đối vận hành bám sát Qc do giá thị trường trong tháng không cao, do vậy trong tháng chỉ huy động 1 ngày được giao Qc.
PV Power uoc dat 2.500 ty dong doanh thu thang 1/2021
 Nguồn: Bản tin IR của POW.
Tương tự với NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc rất thấp (270,9 triệu kWh), giá thị trường không cao nên nhà máy cân đối chào giá thị trường bám sát Qc, phần sản lượng ngoài hợp đồng chào theo mức giá đủ bù đắp chi phí biến đổi và đảm bảo hiệu quả tối ưu.
Còn NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc cao (625,6 triệu kWh), nhà máy đã vận hành bám sát Qc và chào giá theo giá thị trường. Với giá thị trường khoảng 976,5 đồng/kWh, nhà máy vận hành sản lượng khoảng 675,7 triệu kWh, cao hơn Qc tháng 1 được giao.
Liên quan tới dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3&4, tổng công ty cho biết ban quản lý dự án tiếp tục xem xét các hồ sơ mời thầu EPC và hồ sơ san lấp mặt bằng của các nhà thầu. PV Power sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án.
Trong tháng 2, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện dự kiến trong tháng là hơn 1,46 tỷ kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.292 tỷ đồng.
Ngoài ra, PV Power tiếp tục làm việc với EVN/EPTC về sản lượng điện hợp đồng các NMĐ cho năm vận hành 2021. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV, các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN