PGBank bị UBCKNN phạt hơn 157 triệu đồng vì loạt vi phạm

UBCKNN ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với PGBank do vi phạm công bố thông tin và vi phạm không đưa nội dung thù lao vào báo cáo tài chính.
PGBank bi UBCKNN phat hon 157 trieu dong vi loat vi pham
Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển bị UBCKNN phạt hơn 157 triệu đồng 
Ngày 5/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (tầng 16, 23, 24 tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Theo quyết định, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển bị phạt  65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Ngân hàng không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn, Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/01/2023 vể việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan);
Đồng thời, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, Ngân hàng phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Ngân hàng đã CBTT không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định).
Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển bị phạt 27.5 triệu đồng do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Ngân hàng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023).
Như vậy, Tổng số tiền Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát triển  bị phạt 157.500.000 đồng.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN