Petrolimex báo lãi giảm 30% do trích lập dự phòng tồn kho

Sau khi trừ các khoản chi phí PLX lãi sau thuế 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, trong đó lãi ròng là 595 tỷ đồng.
Theo BCTC quý 4 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX), doanh thu trong kỳ ghi nhận ở mức 49.372 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 58% so với cùng kỳ.
Giá vốn hàng bán chiếm 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp còn 3.049 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 4/2020.
PLX có 290 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 39% tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 59% lên gần 260 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác lãi tới 227 tỷ đồng cao gấp 7,6 lần cùng kỳ.
Petrolimex bao lai giam 30% do trich lap du phong ton kho
 
Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PLX lãi sau thuế 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, trong đó lãi ròng là 595 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ sản lượng kinh doanh sụt giảm chỉ bằng 90% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch. Bên cạnh đó công ty phát sinh tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định là 199 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2021, Petrolimex đạt 169.113 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.111 tỷ đồng tăng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, trong đó lãi ròng là 2.830 tỷ đồng.
Năm 2021, PLX đặt kế hoạch 135.200 tỷ doanh thu và 3.360 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc năm 2021 Công ty đã lần lượt thực hiện được 125% chỉ tiêu doanh thu và 113% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN