OCB đặt kế hoạch lãi lên 7,1 nghìn tỷ, thưởng cổ phiếu 30% cho cổ đông

Năm 2022, OCB lên kế hoạch lợi nhuận tăng 29% lên hơn 7,1 nghìn tỷ đồng và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30% cho cổ đông.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), năm 2022, nhà băng này đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 25% lên 230,1 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 cũng tăng 23% với 155 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế tăng 29% so năm 2021 lên mức 7,1 nghìn tỷ đồng. 
Nhìn lại năm 2021, tổng tài sản của OCB đạt 184,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so đầu kỳ. Huy động thị trường 1 cũng tăng 17% lên 126,4 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.519 tỷ đồng, tăng khá 25% so năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 0,97% giảm so mức 1,42% của đầu kỳ. Với kết quả đó, OCB sẽ trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông. 
OCB dat ke hoach lai len 7,1 nghin ty, thuong co phieu 30% cho co dong
 
Trong năm qua, OCB đã trích lập dự phòng rủi ro chung là 751 tỷ đồng. Tổng số dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro là 822 tỷ đồng chủ yếu là tổ chức kinh tế và cá nhân. 
Trong năm qua, OCB đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông. Còn lại đang chờ NHNN chấp thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora với tổng mệnh giá hơn 8,8 tỷ đồng và phát hành ESOP. Hiện cổ đông Aozora Bank đang nắm 15% vốn.
Ngoài ra, trong năm 2022 này, OCB lên lên kế hoạch tăng vốn thêm 4,2 nghìn tỷ lên 17,88 nghìn tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, OCB dự kiến phát hành hơn 412,7 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN