FLC và HAI có khả năng bị đình chỉ giao dịch theo ROS

HoSE cho biết nếu hai doanh nghiệp này tiếp tục không nộp đúng hạn báo cáo tài chính bán niên đã soát xét thì các cổ phiếu FLC và HAI có khả năng sẽ bị đình chỉ giao dịch.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có văn bản gửi cho Tập đoàn FLC (FLC) và CTCP Nông dược HAI (HAI). 
HoSE cho biết qua quá trình giám sát hoạt động của tổ chức niêm yết đến ngày 15/8/2022 Tập đoàn FLC và CTCP Nông dược HAI chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên dù đã quá hạn chót 30/6/2022; chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 dù đã quá hạn chót 31/3/2022; đồng thời chưa lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Từ ngày 25/5, HoSE đã đưa các cổ phiếu FLC và HAI vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán trong buổi chiều từ 1/6 đến nay. Nguyên nhân là hai doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với quy định.
FLC va HAI co kha nang bi dinh chi giao dich theo ROS
 
Hạn chót để nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét là 30/8. Cả Tập đoàn FLC và Nông dược HAI đều chưa ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022.
HoSE cho biết nếu hai doanh nghiệp này tiếp tục không nộp đúng hạn báo cáo tài chính bán niên đã soát xét thì các cổ phiếu FLC và HAI có khả năng sẽ bị đình chỉ giao dịch.
HoSE đề nghị Tập đoàn FLC và Nông dược HAI có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và gửi tới HoSE trước ngày 19/8/2022.
Cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 1/6 và đã bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8 vừa qua vì tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN