Nhờ liên doanh liên kết, VEAM có lãi ròng hơn 7.000 tỷ đồng năm 2019

Dù lỗ gộp nhưng với khoản lãi từ liên doanh, liên kết thì Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) báo lãi ròng hơn 2.000 tỷ đồng riêng trong quý 4/2019. 
 

Trong quý 4/2019, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.134 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm hơn 1.170 tỷ đồng đã dẫn tới Công ty báo lỗ gộp gần 37 tỷ đồng.

Nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính tăng 75% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 279 tỷ đồng cùng với khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết hơn 2.153 tỷ đồng, kết thúc quý 4/2019, VEAM ghi nhận lãi ròng hơn 2.186 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ.

Nho lien doanh lien ket, VEAM co lai rong hon 7.000 ty dong nam 2019
 

Cả năm 2019, doanh thu thuần của Công ty giảm 37%, ghi nhận 4.486 tỷ đồng và lợi nhuận gộp giảm 84% so với năm ngoái, đạt gần 98 tỷ đồng.

Cũng nhờ vào doanh thu tài chính và lãi ròng từ liên doanh, liên kết lần lượt 903 tỷ đồng và 7.126 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2019, lãi ròng của Công ty ghi nhận đạt gần 7.312 tỷ đồng, tăng nhẹ 4.3% so với năm 2018.

Tống tài sản của VEAM tính đến cuối năm 2019 ghi nhận đạt hơn 33.301 tỷ đồng, tăng 26% so với con số đầu năm.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 11.265 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất của VEA vào Công ty liên kết là đầu tư cho Công ty Honda Việt Nam gần 133 tỷ đồng và hơn 95 tỷ đồng cho CTCP Matexim Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các khoản phải trả ngắn hạn khác của VEAM tăng lên 28% so với đầu năm, ghi nhận hơn 5.287 tỷ đồng với khoản cổ tức, lợi nhuận phải trả chiếm gần 5.162 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN