Nhà Thủ Đức lỗ kỷ lục 715 tỷ đồng năm 2021

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) tiếp tục báo lỗ hơn 715 tỷ đồng trong năm 2021 sau lận đận về thuế.
Trong quý 4, TDH ghi nhận doanh thu thuần âm đến 15 tỷ đồng, gánh theo chi phí giá vốn đến 170 tỷ khiến công ty lỗ gộp đến 185 tỷ đồng.
Kết quả đáng thất vọng của TDH bắt nguồn từ việc doanh thu của Công ty bị thu hẹp đáng kể so với năm trước. Trong khi mảng bán hàng hóa không mang lại doanh thu thì mảng bất động sản còn ghi nhận doanh thu âm do hàng bán bị trả lại, khách hàng không thanh toán tiền và Công ty phải thu hồi sản phẩm đã bán.
Trong kỳ, chi phí lãi vay được tiết giảm đáng kể còn hơn 3 tỷ đồng, tuy vậy chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm đến 140 tỷ đồng. Sau cùng, TDH lỗ đến 778 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm, doanh thu đạt hơn 16 tỷ đồng, giảm 98% so với năm 2020. TDH lỗ kỷ lục hơn 715 tỷ đồng, đây là năm thứ 2 liên tiếp báo lỗ của doanh nghiệp này.
Nha Thu Duc lo ky luc 715 ty dong nam 2021
 
Tổng lỗ lũy kế của TDH tính đến thời điểm 31/12/2021 đã đạt hơn 611 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu thực góp hơn 96 tỷ đồng.
Tổng tài sản tại ngày cuối năm của TDH ghi nhận nhận hơn 1.301 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm. Các khoản đầu tư vào công ty con của Công ty giảm mạnh từ 1.346 tỷ đồng xuống còn 171 tỷ đồng do trong năm, Công ty liên tiếp thực hiện thoái vốn tại các công ty con.
Tổng nợ vay giảm mạnh từ 990 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, số thuế mà TDH phải nộp cho Cục thuế TP.HCM cũng chỉ còn gần 10 tỷ đồng, trong khi đầu năm là hơn 396 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN