Ngân hàng Bảo Việt: Quý 4/2021 tăng đột biến kéo lãi cả năm lên 94 tỷ, nợ xấu 4,9%

Nhờ quý 4/2021 đột biến ở nguồn thu chính giúp nhà băng này có lãi tăng trưởng cao so năm trước, nợ xấu mặc dù giảm nhưng vẫn cao 4,9%.
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với thu nhập lãi thuần cải thiện rất đáng kể khi gấp hơn 4 lần cùng kỳ với 278 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng gấp 10 lần với 169 tỷ đồng. Hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh từ lỗ gần 6 tỷ của cùng kỳ sang có lãi hơn 51 tỷ đồng.
Chỉ riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục chìm trong thua lỗ với 793 triệu đồng; mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lãi sang lỗ hơn 65 tỷ đồng; hoạt động khác cũng giảm mạnh 68% về còn hơn 6 tỷ đồng.
Dù vậy, tổng thu nhập hoạt động của Bảo Việt vẫn đạt con số 439 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Do đó lợi nhuận trước dự phòng của Bảo Việt ghi nhận 236 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 37 tỷ đồng.
Sau khi trừ gần 164 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (cùng kỳ được hoàn nhập 88 tỷ đồng), BaoVietBank vẫn đạt lợi nhuận sau thuế gần 58 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ. Đây là mức lãi cao nhất của BaoVietBank tính trong vòng 8 quý vừa qua. 
Lũy kế cả năm 2021, BaoViet Bank thực hiện được 922 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 75% so năm trước. Các khoản thu ngoài lãi đều tăng trưởng khá chỉ riêng mua bán chứng khoán đầu tư chìm trong thua lỗ với gần 51 tỷ đồng. Dù vậy, BaoViet Bank vẫn đạt 1.454 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 64% so năm trước. 
Kỳ này, ngân hàng Bảo Việt chi tới 695 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3,3 lần năm trước. Nhưng sau cũng lãi ròng vẫn đạt 94 tỷ đồng, tăng 65% so năm 2020.
Ngan hang Bao Viet: Quy 4/2021 tang dot bien keo lai ca nam len 94 ty, no xau 4,9%
 
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của BaoViet Bank tăng thêm hơn 6.300 tỷ lên 65.498 tỷ đồng. Trong đó chứng khoán kinh doanh giảm mạnh 5.519 tỷ xuống còn 896 tỷ đồng. Tuy nhiên cho vay khách hàng tăng 10,4% lên 25.238 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng tăng khá 9,8% lên 38.078 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của BaoViet Bank suy giảm gần 25% về còn 1.247 tỷ đồng. Trong đó nợ nghi ngờ và có khả năng mất vốn giảm lần lượt 61% và 19% so đầu kỳ, còn nợ nghi ngờ tăng hơn 34%. Do đó tỷ lệ nợ xấu của BaoViet Bank giảm mạnh từ mức 7,27% của đầu kỳ xuống còn 4,94%
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN