Ngân hàng Bản Việt: Tiền gửi khách hàng tăng trưởng âm, nợ xấu tăng

9 tháng, mặc dù lãi ròng của Viet Capital Bank tăng nhờ giảm dự phòng, nhưng khoản mục tiền gửi khách hàng lại tăng trưởng âm 4% và nợ xấu tăng.
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với thu nhập lãi thuần tăng khá 37% lên mức 462 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi đều ghi nhận tăng trưởng tốt chỉ riêng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 8 tỷ đồng.
Kỳ này, chi phí hoạt động ngân hàng Bản Việt tăng vọt 67% khi chiếm 388 tỷ đồng nhưng dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 64% về còn 62 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng Bản Việt đã sụt giảm 41% so cùng kỳ, về mức 54,5 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của Bản Việt tăng 23% lên 1.323 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi và lãi từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh. Các nguồn thu khác cũng tăng khá cao như hoạt động dịch vụ 76 tỷ đồng, tăng 48%, chủ yếu nhờ thu từ dịch vụ thanh toán đóng góp 138 tỷ đồng. Hay hoạt động kinh doanh ngoại hối 66 tỷ đồng, tăng mạnh 95% nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 202 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng 24% lên 41 tỷ đồng nhờ thu hồi các khoản nợ đã xóa hơn 20 tỷ đồng.
Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 139 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bản Việt giảm 13% về hơn 546 tỷ đồng.
Nhờ giảm trích lập dự phòng 49% về mức 123 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế tăng 10% với hơn 423 tỷ đồng, thực hiện được 94% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 338 tỷ đồng, cũng tăng 10% so cùng kỳ. 
Ngan hang Ban Viet: Tien gui khach hang tang truong am, no xau tang
 
Tại thời điểm cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt xấp xỉ đầu năm ở mức 77.556 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 12% về mức 543 tỷ đồng; tiền gửi tại NHNN giảm mạnh tới 91% còn 226 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng tăng 10% lên mức 50.851 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng lại tăng trưởng âm 4% về còn 43.867 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 8% lên 11.402 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của Ngân hàng Bản Việt tăng 21% so với đầu năm lên mức 1,425 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2.53% lên 2.8%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN