NBB sẽ phân phối 22 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) đã thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
 
Cụ thể, NBB sử dụng toàn bộ 22.225.740 cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu thưởng).
Doanh nghiệp sẽ sử dụng gần 500 tỷ đồng từ lãi sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu thưởng. Do đó, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu.
Toàn bộ số cổ phiếu trên không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
NBB se phan phoi 22 trieu co phieu quy cho co dong
 
Hiện tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của NBB là hơn 78 triệu cổ phiếu. CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đang nắm 93,7% vốn điều lệ của NBB, tức CII có thể nhận được khoảng 20 triệu cổ phiếu từ NBB.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NBB được giao dịch tại mức trần lên 29.100 đồng/cp trong sáng 17/6. Trong vòng một tháng qua, giá cổ phiếu NBB giao dịch trong ngưỡng từ 25.500 đồng/cp đến 27.250 đồng/cp.
Còn về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2021, NBB ghi nhận doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế 32,39 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ. Như vậy, 3 tháng đầu năm, NBB mới hoàn thành 11,6% kế hoạch về doanh thu và 7,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN