Một cổ phiếu nhóm Louis bị HNX cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo việc thay đổi lý do cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Louis Land (BII).
Theo đó, HNX thay đổi lý do cảnh báo đối với cổ phiếu BII do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2021 trên báo cáo kiểm toán là số dương, thuộc trường hợp đưa ra khỏi diện bị cảnh báo.
Tuy nhiên, công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, thuộc trường hợp bị cảnh báo.
Trước đó, cổ phiếu BII đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, thuộc trường hợp bị cảnh báo; ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới 31/12/2019 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo.
Như vậy, Công ty đã tạm thời khắc phục được một nguyên nhân dẫn tới cổ phiếu đưa vào diện cảnh cáo, còn một nguyên nhân chưa được khắc phục. Chính vì vậy, cổ phiếu BII tiếp tục bị cảnh báo.
Mot co phieu nhom Louis bi HNX canh bao
 BII tăng phi mã sau khi về họ Louis.
Trên thị trường, chỉ trong vòng 2 tháng, từ ngày 2/7 đến 14/9, cổ phiếu BII đã tăng gần 340%, từ 6.500 đồng/cổ phiếu lên 29.200 đồng/cp, ghi tên trong danh sách tăng nóng nhất sàn HNX.
Đà tăng của cổ phiếu BII xuất hiện từ sau đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, tổ chức ngày 18/6/2021, đặc biệt là sau đại hội cổ đông bất thường (tổ chức bằng hình thức trực tuyến) vào ngày 30/8/2021, với nhiều phiên tăng trần liên tục.
Tuy bán niên báo lãi nhưng tại báo cáo, kiểm toán nhấn mạnh về chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Louis Land đã sử dụng toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu tại các công ty con như Đô thị An Sinh Định Thành, Louis IC Tân Bình, Louis IC Trị An để tạm ứng cho các cá nhân nhằm chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng trong việc thực hiện các dự án.
Tập đoàn dùng toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu tại Công ty TNHH Louis Bricks để ứng trước cho Công ty TNHH Louis Décor và Contruction nhằm thực hiện dự án nhà máy sản xuất gạch không nung.
Đơn vị kiểm toán cho rằng việc sử dụng toàn bộ bốn góp chủ sở hữu để tạm ứng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh còn lại trong việc duy trì và hoạt động kinh doanh bình thường.
Tập đoàn đã thoái vốn đầu tư vào Công ty TNHH Golden Resource (mua từ 21/12/2020) và ghi nhận lỗ vào BCTC nửa đầu năm. Giao dịch này phát sinh từ việc doanh nghiệp thay đổi kế hoạch đầu tư theo định hướng ban đầu là nắm giữ quyền kiểm soát cho mục đích đầu tư dài hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN