Một cá nhân bị phạt hơn 100 triệu đồng khi giao dịch cổ phiếu HBS

Ngày 29/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Quân.
Ông Quân bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, ngày 16/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua hơn 8,6 triệu cp HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cp lên hơn 8,6 triệu cp (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định.
Tiếp đó, ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cp HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 8 triệu cp (tỷ lệ 24,24%).
Mot ca nhan bi phat hon 100 trieu dong khi giao dich co phieu HBS
 
Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt đối với CTCP Vật tư -TKV số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Vật tư -TKV công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau:
- Thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019;
- Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- BCTC quý 1/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền – Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư –TKV từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty; thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;
- BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021;
Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN