MBB sẽ mua lại Ocean Bank?

Qua các cuộc thảo luận gần đây, có vẻ như khả năng MBB sẽ được đề nghị mua lại Ocean Bank ngày càng cao. 
Trong báo cáo của Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đã công bố tờ trình ĐHCĐ về phương án nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng thuộc nhóm kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém tại Việt Nam. Những ghi nhận chính của VCSC như sau: 
MBB sẽ mua lại 100% vốn điều lệ (không quá 5.000 tỷ đồng) của tổ chức tín dụng được chỉ định. Tổ chức tín dụng được chỉ định sẽ hoạt động như một ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là một tổ chức độc lập.
Tại thời điểm mua lại, tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng được chỉ định sẽ không vượt quá 10% tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu của MBB. Giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được chuyển giao bắt buộc dự kiến âm không quá 20 nghìn tỷ đồng (+/- 10%).
MBB se mua lai Ocean Bank?
 
Phương thực kế toán đặc biệt sẽ được áp dụng: MBB được miễn trừ hợp nhất báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng được chỉ định. MBB có thể loại trừ tổ chức tín dụng được chỉ định khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. MBB không phải trích lập dự phòng đối với phần vốn góp vào tổ chức tín dụng được chỉ định và có thể loại trừ tổ chức tín dụng được chỉ định khi tính toán giới hạn mức vốn góp, mua cổ phần vào các doanh nghiệp và công ty con, công ty liên kết khác.
MBB kỳ vọng thông qua việc hỗ trợ tổ chức tín dụng được chỉ định, tốc độ tăng trưởng kinh doanh của MBB sẽ cao hơn gấp 1,5-2 lần mức tăng trưởng bình quân của thị trường trong dài hạn. Mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nhưng VCSC cho rằng MBB kỳ vọng một số ưu đãi như hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn.
Qua các cuộc thảo luận gần đây, có vẻ như khả năng MBB sẽ được đề nghị mua lại Ocean Bank ngày càng cao. Ocean Bank hiện có 101 chi nhánh và phòng giao dịch (so với 300 chi nhánh và phòng giao dịch tại MBB) và việc thâu tóm các chi nhánh này sẽ tạo ra nhiều cơ hội bán chéo sản phẩm cho MBB và nâng cao thu nhập từ phí.
Tuy nhiên, thương hiệu Ocean Bank hiện tại chưa có nhiều uy tín nên VCSC cho rằng tác động tăng lên thu nhập phí sẽ hạn chế trong ngắn hạn.
Theo số liệu gần đây nhất mà VCSC có được về Ocean Bank từ SSI, tính đến năm 2020, dư nợ cho vay là 20.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu là khoảng 50%.
Số dư dự phòng tính đến năm 2020 là 8,4 nghìn tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ bao phủ nợ - LLR là 84%) và số dư tiền gửi là 32 nghìn tỷ đồng. Lỗ lũy kế năm 2020 của Ocean Bank là 14 nghìn tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN