MBB chốt danh sách cổ đông phát hành gần 756 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) vừa quyết định chốt danh sách cổ đông ngày 23/8 để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.
Theo đó, MBB sẽ phát hành hơn 755,7 triệu cổ phiếu chia cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ lên 45,3 nghìn tỷ đồng. Đợt chia cổ tức cổ phiếu này tương ứng với kế hoạch đã được đề xuất tại ĐHCĐ vào tháng 4.
Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên, MBB quyết định sẽ tăng vốn điều lệ thêm 9.099 tỷ đồng, tăng từ 37.783 tỷ đồng lên 46.882 tỷ đồng.
MBB sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892.4 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021. Trong đó, sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 70 triệu cp cho Viettel, phát hành 19.24 triệu cổ phiếu ESOP.
Về phương án tăng vốn điều lệ mới trong năm 2022, MBB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 7,556 tỷ đồng thông qua phát hành gần 755.7 triệu cp để trả cổ tức, tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm 2021 của MB. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất MB năm 2021 là 12,915 tỷ đồng. Lợi nhuận để lại sau thuế lũy kế riêng MB sau khi trích lập các quỹ năm 2021 dự kiến là 8,655 tỷ đồng.
MBB cũng dự kiến chào bán thêm 65 triệu cp riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán thỏa thuận, không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2022 và 2023.
MBB chot danh sach co dong phat hanh gan 756 trieu co phieu tra co tuc
 
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, MBB trích lập 3,500 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 17% so với cùng kỳ, do đó thu được khoản lãi trước thuế hơn 11,896 tỷ đồng, tăng 49%.
So với kế hoạch 20,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm, MB đã thực hiện được 59% sau nửa đầu năm.
Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của MB tăng 8% so với đầu năm, lên mức 658,274 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 14%, ghi nhận 415,456 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3%, ghi nhận được 396,910 tỷ đồng.
Tổng nợ xấu tính đến 30/06/2022 tăng 52% so với đầu năm, chiếm 4,975 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.9% đầu năm lên 1.2%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN