Mảng tự doanh giúp Chứng khoán Bảo Minh lãi gấp 5 lần trong quý 4

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, BMS) báo lãi quý 4 gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, tuy vậy kết quả cả năm vẫn đi lùi.
Theo BCTC quý 4, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận lãi từ tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 196 tỷ đồng, gấp hơn 3,6 lần cùng kỳ. Song song đó, khoản lỗ từ tài sản FVTPL chỉ bằng 40% cùng kỳ, ở mức 22 tỷ đồng.
Dù ghi nhận chi phí tự doanh lên tới hơn 41,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chưa tới 500 triệu đồng), lợi nhuận tự doanh trong quý 4 vẫn ghi nhận kết quả vượt bậc.
Mang tu doanh giup Chung khoan Bao Minh lai gap 5 lan trong quy 4
 
Trong khi mảng tự doanh đem lại lợi nhuận đột biến, mảng môi giới và cho vay margin thì ghi nhận lợi nhuận khá khiêm tốn. Dù vậy thì BMSC báo lãi ròng quý 4 hơn 108 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.
Tính chung cả năm 2020, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 435 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 46,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 36,2 tỷ đồng.
Tổng tài sản cuối năm 2020 của BMSC ở mức 851 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tài sản của Công ty ở thời điểm này chủ yếu nằm ở khoản tiền mặt và các tài sản tài chính FVTPL.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN