Lượng trái phiếu Chính phủ phát hành thấp nhất trong 1 năm qua?

Lượng phát hành TPCP thấp trong tháng 10/2023 là do áp lực phát hành giảm khi giải ngân đầu tư công chậm, thặng dư ngân sách...
 
Tại Báo cáo trái phiếu tiền tệ của Vietcap, nhóm phân tích cho biết trong tháng 10/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành 14,5 nghìn tỷ đồng (-25,3% so với tháng trước - MoM) trái phiếu Chính phủ (TPCP) – mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022.
Lượng phát hành TPCP thấp trong tháng 10/2023 là do áp lực phát hành giảm khi giải ngân đầu tư công chậm lại vào tháng 10/2023 và thặng dư ngân sách đạt 41,1 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2023, bên cạnh nhu cầu thấp hơn so với tháng trước.
Tính đến cuối tháng 10/2023, KBNN mới hoàn thành 11,1% kế hoạch phát hành quý 4/2023. Trong 10 tháng đầu năm 2023, KBNN đã phát hành 264,4 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 66,1% kế hoạch cả năm.
Luong trai phieu Chinh phu phat hanh thap nhat trong 1 nam qua?
 Lượng trái phiếu chính phủ thấp nhất trong 1 năm qua.
Trong khi đó, 59,2 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn trong 10 tháng đầu năm 2023, dẫn đến lượng phát hành ròng đạt 205,2 nghìn tỷ đồng – gấp đôi mức phát hành ròng được ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2022 (101,6 nghìn tỷ đồng).
Trong phiên đấu thầu tuần cuối cùng của tháng 10/2023, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng lần lượt ở mức 2,42% (+6 điểm cơ bản so với tháng trước - MoM) và 2,65% (+6 điểm cơ bản MoM).
Trong khi đó, lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng ở tất cả các kỳ hạn, do một số yếu tố bao gồm: (1) Lợi suất TPCP Mỹ tăng mạnh (lợi suất TPCP 10 năm tăng 30-40 điểm cơ bản, từ 4,6% vào cuối tháng 9/2023 lên 4,9% - 5,0% trong tháng 10/2023); & (2) Lãi suất liên ngân hàng tăng do NHNN hút thanh khoản nhằm giảm bớt áp lực lên tỷ giá USD/VND.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN