Louis Land đã nộp phạt 370 triệu đồng sau gần 2 tháng trễ hẹn

CTCP Louis Land (BII) cho biết ngày 20/9, công ty đã nộp xong số tiền phạt 370 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước theo quyết định xử phạt của UBCKNN ký ngày 21/7.
Theo quyết định này của UBCKNN, thời gian thực hiện nộp phạt là 10 ngày kể từ ngày ký. Như vậy, Louis Land đã thực hiện nộp phạt trễ gần 2 tháng so với yêu cầu, nguyên nhân do thủ tục hành chính để thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục bàn giao hồ sơ giữa các bên, theo giải trình từ phía công ty.
Bên cạnh đó, Louis Land cũng cho biết đã ngày 28/7 đã công bố thông tin bổ sung nghị quyết HĐQT tháng 4/2021 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu và bổ sung, đính chính các số liệu, nội dung khác theo báo cáo tài chính các năm 2019; 2020; 2021 đã kiểm toán.
Louis Land da nop phat 370 trieu dong sau gan 2 thang tre hen
 BII hoàn tất nộp phạt.
Trước đó, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt Louis Land do không công bố nghị quyết về việc thoái vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu và công bố không đúng thời hạn đối với các báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Ngoài ra, Louis Land đã công bố sai lệch đối với việc đưa khoản hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con (34,9 tỷ đồng) trong năm 2020 và không đồng nhất thông tin về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan tại báo cáo quản trị, báo cáo tài chính bán niên 2021.
Công ty cũng công bố không đầy đủ nội dung các giao dịch với các bên liên quan trong báo cáo quản trị năm 2019; 2020. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN