Lợi nhuận quý 2 và 6 tháng của Chứng khoán Tiên Phong tăng mạnh

ORS báo lãi ròng quý 2/2021 gần 54 tỷ đồng, gấp tới 4,9 lần cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng cũng 151 tỷ, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2020.
Chứng khoán Tiên Phong (TPS, UPCoM: ORS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu hoạt động gần 286 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ 2020. Trong đó nổi bật là doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 122 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tiếp đến là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp gần 7 lần lên 76,5 tỷ đồng.
 Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cũng gấp 5,7 lần với 46 tỷ đồng. Còn môi giới chứng khoán gấp 8,3 lần lên mức 25 tỷ đồng. Lãi vay từ các khoản cho vay và phải thu gần 10 tỷ, gấp 210 lần. 
Ngoài ra, kỳ này, ORS còn xuất hiện gần 6 tỷ từ nghệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Sau khi trừ các loại chi phí khác, ORS lãi ròng gần 54 tỷ đồng, gấp tới 4,9 lần cùng kỳ.
Loi nhuan quy 2 va 6 thang cua Chung khoan Tien Phong tang manh
 
Luỹ kế 6 tháng, tổng doanh thu hoạt động của ORS đạt mức 541 tỷ, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 151 tỷ, cũng gấp gần 4 lần cùng kỳ 2020.
Tại thời điểm cuối quý 2/2021, tổng tài sản của ORS tăng thêm 1.334 tỷ đồng lên mức 3.532 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ chiếm 1.580 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 500 tỷ đồng.
ORS ghi nhận lãi từ bán chứng khoán trong quý 2 hơn 58 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm chủ yếu, đặc biệt từ các cổ phiếu như LPB (10,5 tỷ), STB (12 tỷ), VIC (7,8 tỷ), HSG (7,2 tỷ)...
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN